NXTSTP WRK

Hur ska ni arbeta tillsammans

i framtiden egentligen?

NXTSTP WRK är en dialogprocess som etablerar vad som är viktigast att förbättra i hur ni samarbetar, inför framtiden. Dialogen skapar samsyn och förankring kring vad som måste prioriteras och utvecklas, med erfarenheterna av pandemin som startpunkt. Vad har vi lärt oss, hur ska vi bli bättre framåt? Dialogen genomförs i tre steg:


  1. VISION: Strukturell ambition.

 

Vad är det som måste förbättras, varför måste det förbättras och hur gör vi detta kommunicerbart? Detta skapar vi enighet om i ledningsgruppen i en 2-timmars workshop som kan genomföras helt online om så önskas. Här läggs ambitionsnivån för resten av processen.

2. VILJA: Kulturell motivation.

 

Dialogen engagerar chefer och medarbetare kring övergripande och enhetsvisa förbättringar men med stort fokus på det egna ansvaret för att förbättringen skall bli hållbar långsiktigt. Vad kan vi göra bättre och hur ska det gå till? Vad kan jag göra bättre och hur ska det gå till? Dialogen startar med en smidig enkät som kartlägger allas erfarenhet och uppfattning om befintliga arbetssätt.

3. VERKTYG: Ledning och styrning.


Återkopplingen till och från ledningsgruppen. Vad skall prioriteras, vilka resurser behövs för att göra förbättringarna och framför allt: Vem ansvarar för implementeringen som krävs? Denna handlingsplan är slutprodukten av processen, redan förankrad i organisationen i och med dialogen.

ERBJUDANDE: INTERAKTIV NULÄGESANALYS UTAN KOSTNAD.

 

Vi erbjuder er att få en snabb genomlysning av ert nuläge och hur ni i ledningsgruppen förhåller er till utmaningarna och potentialen framåt. Analysen genomförs i huvudsak som en 45 minuters workshop online och kostar inget, men måste beställas och genomföras senast Q1 2021.

Beställ mer info nedan.

Kontakta oss
Kontakta oss direkt om du vill veta mer, ta del av ett erbjudande, ha en diskussion om era behov eller få en personlig demonstration av MeetingSphere.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

peab
hsb
pauliggroup
skatteverket
apurebase
ikea
xellia
vgr